Zebrania i wywiadówki

Harmonogram zebrań 2023/2024

Wywiadówki i konsultacje 2023/2024
WRZESIEŃ
 04.09.2023Zebrania z rodzicami:
16:00 – klasy: 1a,1b,1c,1i
17:00 – klasy: 1d,1e,1f,1h,1g

 19.09.2023

17:00 – zebrania dla rodziców uczniów klas 2-3-4, spotkanie w sprawie IPET
18:00 – zebranie Rady Rodziców
LISTOPAD
 07.11.202317:00 – 18:00 konsultacje dla rodziców
GRUDZIEŃ
 12.12.202317:00 – 18:00 zebranie z rodzicami – poinformowanie o proponowanych ocenach na I półrocze
STYCZEŃ
 29.01.2024
– 02.02.2024
Spotkanie zespołów wychowawczych w sprawie IPET
LUTY
 13.02.202417:00 – 18:00 konsultacje dla rodziców
MARZEC
 26.03.202417:00 – 18:00 zebranie z rodzicami kl. IV – poinformowanie o proponowanych ocenach rocznych.
Konsultacje dla rodziców kl. 1-3.
MAJ
 21.05.202417:00 – 18:00 zebranie z rodzicami: kl. I-III – poinformowanie o proponowanych ocenach rocznych
CZERWIEC
 10.06.2024
– 14.06.2024
Indywidualne spotkania z rodzicami w sprawie IPET
Scroll to Top
Skip to content