Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW - informacje ogólne

 

Najczęściej spotykana definicja nieszczęśliwego wypadku: nagłe (gwałtowne) zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną (mającą swoje źródło poza organizmem ludzkim), w następstwie którego ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.

Jak podaje MEiN, wśród najczęstszych zgłoszonych wypadków osób będących pod opieką placówek oświatowych są: skręcenia, stłuczenia i złamania kończyn.

Istnieje jednak bardzo duża liczba wypadków niezgłaszanych przez rodziców placówkom oświatowym.

Ubezpieczenie NNW jest dobrowolne, jednak warto je wykupić. Do rodzica należy decyzja, gdzie i jak ubezpieczy swoje dziecko, gdyż placówka oświatowa od 2018 r. nie pośredniczy w zawieraniu ubezpieczenia.

Kiedy przysługuje odszkodowanie

Odszkodowanie przysługuje, gdy dziecko ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi, ale nie tylko wtedy. Ubezpieczenie może również obejmować świadczenia niezwiązane bezpośrednio z wypadkiem, np. z tytułu zdiagnozowania ciężkiego zachorowania czy pobytu w szpitalu w wyniku choroby.

Na co zwracać uwagę przy wyborze oferty ubezpieczenia

Oferty ubezpieczycieli mogą znacząco różnić się od siebie, dlatego wybierając ofertę ubezpieczenia należy wziąć pod uwagę:

 1. Sumę ubezpieczenia.

Szczególnie należy zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia trwałego uszczerbku na zdrowiu, gdyż im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższe odszkodowanie. Przykładowo przy sumie ubezpieczenia 10 000 zł za 1% trwałego uszczerbku przysługuje 100 zł odszkodowania, natomiast przy sumie ubezpieczenia 50 000 zł za 1% trwałego uszczerbku przysługuje 500 zł.

 1. Czas ochrony.

Ochrona powinna być udzielana 24 godziny/dobę.

 1. Miejsce ochrony.

Wszystkie kraje, w tym: pobyt w placówce oświatowej, w czasie wycieczek szkolnych oraz prywatnych wyjazdów, w domu, w czynnościach życia prywatnego. Ograniczenia do terenu Polski mogą dotyczyć niektórych ryzyk np. szpitalnych czy zwrotu kosztów.

 1. Włączenie do zakresu uprawiania sportów w pozaszkolnych klubach, w tym sportów wyczynowych.
 2. Dopasowanie oferty do wieku i potrzeb dziecka – inna oferta będzie dla dziecka w żłobku i przedszkolu, a inna dla ucznia.
 3. Wysokość składki.

Jak zawrzeć ubezpieczenie

 1. Za pośrednictwem platformy internetowej (np. linków dostępnych w zakładce „Oferty ubezpieczenia NNW”)

Aby zawrzeć polisę należy:

 1. a) wybrać konkretną ofertę,
 2. b) wypełnić formularz,
 3. c) dokonać płatności.

Polisa zostanie przesłana na wskazany adres mailowy.

 1. Za pośrednictwem dowolnego agenta ubezpieczeniowego.

Oferty ubezpieczenia NNW na rok szkolny 2023/24

 1. Oferta Ubezpieczenia Szkolnego 2023/2024 ALLIANZ:

           – Ulotka

           – OWU

           – Karta produktu

           – Deklaracja dla rodziców

 1. Centrum polis

           – https://centrumpolis.pl/nnw/ubezpieczenie-szkolne/nnw-szkolne/?coupon=kb6930

 1. NAU (Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa)

           –  https://ubezpieczenia.nau.pl/#dzieci 

Scroll to Top
Skip to content