Cykliczne zajęcia dla klas mundurowych LO 1

W ostatni piątek 19.04. oficjalnie wystartował cykl zajęć dla Klas Mundurowych LO1 prowadzonych przez OKS Husarz. Celem prowadzonych zajęć będzie nauka młodzieży Klas Mundurowych zarówno teorii jak i praktyki związanej z ogólnym pojęciem strzelectwa sportowego, która mamy nadzieję zaowocuje bardzo dobrymi rezultatami zarówno z perspektywy programu edukacyjnego Klas Mundurowych jak również pod względem krzewienia sportu strzeleckiego wśród młodzieży. Zajęciami będą obejmowane wszystkie roczniki Klas Mundurowych w kolejnych latach.

Młodzież Klas Mundurowych rozpoczęła swoją przygodę ze strzelectwem od zapoznania się z ogólnymi zasady bezpieczeństwa w sporcie strzeleckim oraz z zasadami bezpiecznego obchodzenia się z bronią.

Oprócz szeregu zajęć teoretycznych wykładowcy i trenerzy OKS Husarz będą prowadzili na terenie szkoły zajęcia praktyczne na strzelnicy pneumatycznej, której oficjalne otwarcie przewidywane jest na miesiąc Maj 2024.

Scroll to Top
Skip to content