Projekt Erasmus +

Erasmus + Write Your Future i TEACH - projekt na lata 2019-2023

Erasmus plus Write Your Future

Mamy przyjemność ogłosić, że w naszej szkole rozpoczynają się działania w ramach pierwszego projektu Erasmus Plus Edukacja Szkolna zatytułowanego Write Your Future.

W projekcie biorą udział średnie szkoły partnerskie z czterech krajów: Polski, Czech, Węgier i Łotwy. Projekt ma na celu: popularyzację twórczego pisania po polsku i po angielsku, zbudowanie międzynarodowego forum przeznaczonego na publikację Waszej twórczości pisarskiej i translatorskiej, nawiązanie współpracy ze szkołami w krajach naszego regionu Europy i umożliwienie bezpośrednich kontaktów pomiędzy naszymi uczniami.

Zachęcamy do udziału.

Szkolny koordynator projektu: Alicja Wujec-Kaczmarek

Jesteśmy po pierwszym międzynarodowym spotkaniu, które odbyło się w Szeged na Węgrzech w dniach 24-28 listopada 2019. W spotkaniu wzięły udział dyrektorki partnerskich szkół, nauczycielki koordynatorki oraz wybrani nauczyciele biorący udział w projekcie. Uczestnicy poznali się nawzajem, zobaczyli, jak pracuje dwujęzyczna szkoła węgierska, omówili najbliższe spotkanie projektowe i zaplanowali kolejne działania.
Pierwsze etap projektu w naszej szkole to organizacja warsztatów twórczego pisania (po polsku i po angielsku), warsztaty translatorskie i udostępnienie strony internetowej do publikacji Waszych tekstów.

Pierwszy wyjazd projektowy z udziałem uczniów odbędzie się w marcu 2020 do szkoły w Usti nad Łabą w Czechach. W imieniu organizatorów zapraszam do aktywnego udziału w projekcie.

Szkolny koordynator projektu: Alicja Wujec-Kaczmarek

Erasmus plus Write Your Future

Pierwsze warsztaty projektowe za nami. W ciągu dwóch dni warsztatowych (4-5 lutego 2020) mieliśmy przyjemność spotkać się i popracować twórczo z niezwykłymi osobami.

Pierwszy dzień i pierwsze spotkanie z panią Elżbietą Olak-Posadzką, anglistką z PLO nr V w Opolu i poetką, objęło rozmowy o twórczości poetyckiej naszej gościny, która właśnie wydała tomik wierszy Otulina. O pisaniu pamiętników i o tym jak pisać kreatywnie, jak zacząć pisać i kiedy skończyć, oraz jak wygląda poezja, która nie pojawia się w szkole.

Uczestnicy warsztatów pracowali na minimalistycznych wierszach E. E. Cummingsa, oraz na poezji opolskich twórców Jacka Podsiadły, Tomasza Różyckiego, Jacka Gutorowa i Kordiana Michalaka. Na zakończenie spotkania z panią Elżbietą Olak-Posadzką, powstały limeryki po polsku (przykłady limeryków Wisławy Szymborskiej) i po angielsku (przykłady twórców brytyjskich).

Kolejne zajęcia warsztatowe poprowadziła nasza ulubiona Amerykanka w Opolu – Julia Dickenson, stypendystka Fulbrighta, która, oprócz pracy na uniwersytecie, spędza wtorki na lekcjach angielskiego w naszej szkole, a popołudnia w Wojewódzkiej Bibliotece Obcojęzycznej w Opolu, bezpłatnie prowadząc konwersatoria dla wszystkich chętnych. Julia zapoznała uczestników warsztatów z techniką blackout poems, a wiersze, które dzięki niej powstały wyraźnie wykazały niezwykłą błyskotliwość i kreatywność piszących.

Drugi dzień również obfitował w ciekawe wydarzenia. Pierwszy gość Rafał Włodarczyk, anglista, pracujący w PLO nr V, specjalizujący się w tłumaczeniach, poprowadził spotkanie o sonetach w poezji. Przedstawił sonety Petrarki i zapoznał uczestników z wybranymi sonetami Szekspira, które po roboczym przetłumaczeniu okazały się zupełnie niezwykłe. Uczniowie porównali tłumaczenia 130 sonetu Szekspira wykonane przez dwóch sławnych polskich tłumaczy Szekspira: Michała Słomczyńskiego i Stanisława Barańczaka, i przedyskutowali różnice. Po tym interesującym wykładzie i dyskusji, w ramach doświadczeń kulturowych i międzypokoleniowych, uczniowie tłumaczyli teksty piosenek Stinga.

Kolejne spotkanie poprowadził dr Sławomir Kuźnicki, anglista, pracownik Uniwersytetu Opolskiego, poeta. Wykład-prezentacja-słuchowisko na temat Niny Simone, jej muzyki, działalności na rzecz zniesienia segregacji rasowej i trudnego życia był niezwykle poruszający.

Wszystkie wykłady odbyły się w języku angielskim, w warsztatach uczestniczyły 22 osoby z klas pierwszych, a koordynatorem był nasza anglistka pani Alicja Wujec-Kaczmarek.

Kolejne spotkanie wkrótce!

„I tylko to, co opowiedziane, jest jedyną możliwą wiecznością.
Żyjemy w tym, co opowiedziane.”

Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli

2.10.2020 r. w ramach międzynarodowego projektu „Write your future” odbyły się warsztaty pisarskie, w których udział wzięli uczniowie klas pierwszych i drugich naszego liceum. W specjalnie zaaranżowanej sali, której nastrój miał sprzyjać kreatywności, młodzi literaci pisali opowiadania. Inspirację była muzyka i stopniowo ujawniane najróżniejsze rekwizyty. Powstały naprawdę niezwykle interesujące utwory. Niedługo będzie można je przeczytać na stronie projektu. Twórcom gratulujemy i czekamy na ich kolejne opowiadania.

Katarzyna Madera i Aleksandra Tokarek 

Projekt Erasmus plus TECH

Przez ostatnie dwa lata nasze liceum brało udział w projekcie Erasmus plus zatytułowanym TEACH. Projekt polegał na wymianie doświadczeń między reprezentantami placówek doskonalenia nauczycieli i szkół następujących państw Estonia, Hiszpania, Polska, Włochy, w kontekście szeroko rozumianej edukacji włączającej. Współpraca zakładała także opracowanie uniwersalnych materiałów szkoleniowych i dydaktycznych, które zostały udostępnione nauczycielom polskich, estońskich, włoskich oraz hiszpańskich szkół.

Zapraszamy nauczycieli do skorzystania z materiałów dydaktycznych zawartych w dwóch kursach. Pierwszy, przygotowany przez pracowniczki MCWE w Opolu, panią M. Chełmińską psychologa, Panią A. Wujec Kaczmarek konsultantkę i panią K. Vidę edukatorkę, zatytułowany Narzędzia  cyfrowe w  edukacji włączającej omawia typowe problemy dzieci   i młodzieży związane z zaburzeniami zdolności poznawczych czyli pamięci, uwagi, koncentracji itd. oraz prezentuje narzędzia cyfrowe szczególnie użyteczne we wspieraniu uczniów z problemami.

Link do materiałów: https://tinyurl.com/4j738kzp

Drugi, przygotowany przez metodyków z placówki doskonalenia nauczycieli w Tallinie w Estonii, dotyczy nowoczesnej organizacji przestrzeni w klasie i szkole. Nietradycyjny układ mebli, pomocy naukowych i podział na strefy zadaniowe sprzyja lepszej integracji uczniów, rozwojowi ich autonomii oraz rozwojowi umiejętności miękkich.

Materiał podzielony jest na 4 lekcje, z których ostatnia koncentruje się na praktycznych wskazówkach dla wychowawców jak zmieniać przestrzeń w klasie.

Link do materiałów: https://mcwe.opole.pl/projekty/projekty-erasmus.html

Scroll to Top
Skip to content