Projekt Erasmus plus TEACH

Przez ostatnie dwa lata nasze liceum brało udział w projekcie Erasmus plus zatytułowanym TEACH. Projekt polegał na wymianie doświadczeń między reprezentantami placówek doskonalenia nauczycieli i szkół następujących państw Estonia, Hiszpania, Polska, Włochy, w kontekście szeroko rozumianej edukacji włączającej. Współpraca zakładała także opracowanie uniwersalnych materiałów szkoleniowych i dydaktycznych, które zostały udostępnione nauczycielom polskich, estońskich, włoskich oraz hiszpańskich szkół.

Zapraszamy nauczycieli do skorzystania z materiałów dydaktycznych zawartych w dwóch kursach. Pierwszy, przygotowany przez pracowniczki MCWE w Opolu, panią M. Chełmińską psychologa, Panią A. Wujec Kaczmarek konsultantkę i panią K. Vidę edukatorkę, zatytułowany Narzędzia  cyfrowe w  edukacji włączającej omawia typowe problemy dzieci   i młodzieży związane z zaburzeniami zdolności poznawczych czyli pamięci, uwagi, koncentracji itd. oraz prezentuje narzędzia cyfrowe szczególnie użyteczne we wspieraniu uczniów z problemami.

Link do materiałów: https://tinyurl.com/4j738kzp

Drugi, przygotowany przez metodyków z placówki doskonalenia nauczycieli w Tallinie w Estonii, dotyczy nowoczesnej organizacji przestrzeni w klasie i szkole. Nietradycyjny układ mebli, pomocy naukowych i podział na strefy zadaniowe sprzyja lepszej integracji uczniów, rozwojowi ich autonomii oraz rozwojowi umiejętności miękkich.

Materiał podzielony jest na 4 lekcje, z których ostatnia koncentruje się na praktycznych wskazówkach dla wychowawców jak zmieniać przestrzeń w klasie.

Link do materiałów: https://mcwe.opole.pl/projekty/projekty-erasmus.html

Scroll to Top
Skip to content