Profile klas

Klasy w roku szkolnym 2024/2025

Matematyczna z elementami grafiki komputerowej lub rysunku architektonicznego pod patronatem PO i UO
Biologiczna z elementami fizjoterapii i dietetyki pod patronatem Wydziału Nauk o Zdrowiu UO

Biologiczno-chemiczna (medyczna) pod patronatem UO

Humanistyczna z elementami dziennikarstwa lub prawa pod patronatem telewizji, Izby Adwokackiej oraz Wydziału Prawa i Administracji UO
Wojskowa pod patronatem AWL i WATLingwistyczno-biznesowa pod patronatem firmy Capgemini i WSB


Informatyczna z elementami programowania

Dowiedz się więcej

Klasa I A
matematyczna z elementami grafiki komputerowej lub rysunku architektonicznego pod patronatem PO i UO

Klasa matematyczna jest najlepszym wyborem dla osób, które chcą studiować na uczelniach technicznych, politechnikach, pasjonują się najnowszymi technologiami. Po tej klasie można rozpocząć studia na wielu kierunkach takich jak: mechanika, budownictwo, architektura, informatyka, ekonomia, matematyka, informatyka, mechatronika, elektronika, telekomunikacja, robotyka, fizyka teoretyczna, aeronautyka i kosmonautyka, fizyka jądrowa, fizyka doświadczalna i inne, które wynikają z wyboru drugiego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

Atuty klasy:

 • obozy matematyczne i językowe,
 • zajęcia dodatkowe prowadzone przez doświadczonych specjalistów,
 • udział w licznych konkursach i olimpiadach,
 • międzyoddziałowe nauczanie języka angielskiego – cztery poziomy zaawansowania,
 • koło matematyczne, fizyczne.

Film, promujący profil matematyczny, przygotowany przez uczniów klasy 1A

Współpraca i patronat:

 • Politechnika Opolska,
 • Uniwersytet Opolski
Klasa I B
biologiczna z elementami fizjoterapii i dietetyki pod patronatem Wydziału Nauk o Zdrowiu UO

Klasa biologiczna jest najlepsza dla osób, które interesują się biologią, zdrowym stylem życia, ekologią oraz uczniów łączących naukę z karierą sportową. Młodzieży trenującej w różnych klubach sportowych na pewno pomogą później rozpoczynające się lekcję, plan bez okienek, gorące posiłki na terenie szkoły, szafki na odzież treningową. Nasi nauczyciele wychowania fizycznego ściśle będą współpracować z trenerami klubowymi. Mamy w tej dziedzinie doświadczenie!

Nauka w klasie biologicznej przygotowuje do podjęcia studiów na wielu kierunkach, takich jak: psychologia, pedagogika, socjologia, biologia, biotechnologia, ochrona środowiska, medycyna, farmacja, weterynaria, pielęgniarstwo, dietetyka, kosmetologia, wychowanie fizyczne, fizjoterapia i inne które wynikają z wyboru drugiego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

Atuty klasy:

 • zajęcia dodatkowe z fizjoterapeutą i dietetykiem z Wydziału Nauk o Zdrowiu UO,

 • międzyoddziałowe nauczanie języka angielskiego – cztery poziomy zaawansowania,

 • koło biologiczne, chemiczne, nauk o żywieniu.

Film, promujący profil biologiczny, przygotowany przez uczniów klasy 1B

Współpraca i patronat:

 • Uniwersytet Opolski – Wydział Nauk o Zdrowiu
Klasa I C
biologiczno-chemiczna (medyczna) pod patronatem UO

Klasa biologiczno-chemiczna z pewnością usatysfakcjonuje uczniów, którzy są zainteresowani biologią lub chemią, interesują się naturą, marzą o zawodzie lekarza lub weterynarza. A może chcą zostać farmaceutą, analitykiem medycznym lub zająć się ekologią. W tej klasie przygotujesz się do takich studiów jak medycyna, farmacja, stomatologia, wychowanie fizyczne , trener personalny, fizjoterapia, analityka medyczna, chemia, chemia kosmetyczna, biotechnologia, dietetyka, zdrowie publiczne i inne które wynikają z wyboru drugiego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

Atuty klasy:

 • zajęcia dodatkowe z wykładowcami z Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego,

 • zajęcia laboratoryjne na wyższych uczelniach,

 • plenerowe warsztaty naukowe (także wyjazdowe),

 • międzyoddziałowe nauczanie języka angielskiego – cztery poziomy,

 • koło biologiczne, chemiczne, ekologiczne.

Film, promujący profil biologiczno-chemiczny (medyczny), przygotowany przez uczniów klasy 1C

Współpraca i patronat:

 • Uniwersytet Opolski
Klasa I D
humanistyczna z elementami dziennikarstwa lub prawa pod patronatem telewizji, Izby Adwokackiej oraz Wydziału Prawa i Administracji UO

W klasie humanistycznej na pewno dobrze poczują się osoby, które kochają film, interesują się teatrem, cenią dobre książki, a także chcą zaistnieć w świecie mediów, marzą o karierze dziennikarza lub aktora. Aby spełnić swoje marzenia, możesz po tej klasie studiować takie kierunki jak: prawo, filologia polska, historia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia, komunikacja wizerunkowa, kulturoznawstwo, filmoznawstwo, animacja kultury, filozofia, historia sztuki, pedagogika, aktorstwo, reżyseria telewizyjna lub filmowa i inne, które wynikają z wyboru drugiego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

Atuty klasy:

 • zajęcia z prawa – prawnicy Izby Adwokackiej,

 • cykliczne zajęcia dziennikarskie w radiu i telewizji,

 • międzyoddziałowe nauczanie języka angielskiego – cztery poziomy,

 • koło reporterskie prowadzone przez specjalistę (nauka realizacji reportaży filmowych),

 • koło historyczne, teatralne, grafiki komputerowej i dziennikarskie.

Film, promujący profil humanistyczny, przygotowany przez uczniów klasy 1D

Współpraca i patronat:

 • TVP3 Opole,
 • Izba Adwokacka w Opolu,
 • Uniwersytet Opolski – Wydział Prawa i Administracji
Klasa I E
wojskowa pod patronatem AWL i WAT

Klasa wojskowa utworzona jest z myślą o uczniach, którzy chcą się przygotować do rozpoczęcia nauki na politechnice oraz w Wojskowej Akademii Technicznej, Szkole Lotniczej czy Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Klasa ta czeka również na osoby, które nie wiążą przyszłości ze służbami mundurowymi, ale interesują się matematyką lub geografią, a także chciałyby zdobyć podstawowe umiejętności samoobrony i przeżyć przygody na obozach naukowych współorganizowanych przez uczelnie wojskowe. Szeroki wybór przedmiotów rozszerzonych pozwoli na przygotowanie się do podjęcia wielu kierunków studiów.

Atuty klasy:

 • warsztaty naukowe i obozy wojskowe,
 • przygotowanie sportowe do testów na studia oficerskie,
 • poznanie specyfiki pracy służb mundurowych,
 • zajęcia ze sztuk walki,
 • międzyoddziałowe nauczanie języka angielskiego – cztery poziomy,
 • koło geograficzne, matematyczne.

Współpraca i patronat:

 • Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu,
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Klasa I F
lingwistyczno – biznesowa pod patronatem firmy Capgemini i WSB

Klasa lingwistyczno-biznesowa pod patronatem firmy Capgemini czeka na uczniów, którzy łatwo nawiązują kontakt z innymi, łączą swoja przyszłość z nauką języków obcych, interesują się pracą przy komputerze, chcieliby po ukończeniu liceum móc podjąć swoją pierwszą pracę w firmie Capgemini.

Ta klasa przygotuje również do studiów wyższych na wielu kierunkach, takich jak: np. filologia angielska, niemiecka, hiszpańska, filologie orientalne, administracja, europeistyka, filozofia, historia, politologia, prawo, socjologia, stosunki międzynarodowe oraz studia biznesowe.

Atuty klasy:

 • biegłe opanowanie dwóch języków obcych,
 • zagraniczne obozy językowe,
 • projekty unijne Erasmus Plus,
 • letnie praktyki w firmie Capgemini,
 • konkursy językowe i olimpiady,
 • międzyoddziałowe nauczanie języka angielskiego – cztery poziomy zaawansowania,
 • koło geograficzne.

Film, promujący profil lingwistyczno-biznesowy, przygotowany przez uczniów klasy 1F

Współpraca i patronat:

 • Capgemini Opole
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu Filia w Opolu
Klasa I G
informatyczna z elementami programowania pod patronatem PO i UO

Klasa informatyczna powstała w odpowiedzi na coraz większe zainteresowanie technologią informacyjną, dynamiczny rozwój IT i zapotrzebowanie rynku pracy na tę gałąź wiedzy. Ten profil to odpowiedni wybór dla osób , które interesują się zagadnieniami informatycznymi i chciałyby tę pasję rozwijać pod okiem wysoko wykwalifikowanej kadry nauczycieli. Dysponujemy bardzo dobrze wyposażoną nowoczesną pracownią komputerową z szybkim dostępem do sieci, wyposażoną w najnowsze oprogramowanie.

Jeżeli wiążesz swoją przyszłość z nowymi technologiami i masz zamiłowanie do przedmiotów ścisłych, ta klasa jest dla Ciebie.

Absolwenci kończący klasę informatyczną będą świetnie przygotowani do kontynuowania edukacji m.in. na kierunkach: informatyka, matematyka, analiza danych, gry i grafika komputerowa, programowanie i bazy danych, analityka cyberbezpieczeństwa, edukacja techniczno-informatyczna.

Atuty klasy:

 • obozy matematyczne,
 • nauka od podstaw budowy algorytmów i sposobów ich zapisu,
 • nauka programowania w zakresie języków C/C++, JAVA, HTML, CSS, PHP, JS,
 • nauka relacyjnych baz danych, w tym języka SQL,
 • nauka nowoczesnych technologii IT, w tym technologii BCI (ang. Brain-Computer Interfaces),
 • udział w zajęciach warsztatowych i projektach na PO,
 • koło matematyczne i programowania.

Współpraca i patronat:

 • Politechnika Opolska
 • Uniwersytet Opolski
Profile klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025 – informacje ogólne
 

Klasa

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji

Przedmioty w rozszerzeniu

Drugi język

Przedmioty dodatkowe

I przedmiot rozszerzony

II przedmiot rozszerzony

III przedmiot rozszerzony

Klasa I A

matematyczna z elementami grafiki komputerowej lub rysunku architektonicznego pod patronatem PO i UO

– j. polski,
– matematyka
– fizyka/informatyka
– język obcy;

matematyka

fizyka

j. angielski

* do wyboru

– rysunek architektoniczny,
– zajęcia z geometrii wykreślnej,
– grafika komputerowa
(w zależności od grupy)

Klasa I B

biologiczna z elementami fizjoterapii i dietetyki pod patronatem Wydziału Nauk o Zdrowiu UO

– j. polski,
– matematyka,
– biologia,
– chemia;

biologia

j. polski

j. angielski

* do wyboru

– podstawy fizjoterapii,
– podstawy dietetyki,
– koło psychologiczne

Klasa I C

biologiczno-chemiczna (medyczna) pod patronatem UO

– j. polski,
– matematyka,
– biologia,
– chemia;

biologia

chemia

j. angielski

* do wyboru

– podstawy psychologii,
– biologia medyczna
(w zależności od grupy)

Klasa I D

humanistyczna z elementami dziennikarstwa lub prawa pod patronatem telewizji, Izby Adwokackiej oraz Wydziału Prawa i Administracji UO

– j. polski,
– matematyka,
– historia,
– język obcy;

j. polski

historia

j. angielski

* do wyboru

– dziennikarstwo,
– prawo w praktyce,
– grafika komputerowa
(w zależności od grupy)

Klasa I E
wojskowa pod patronatem AWL i WAT

– język polski,
– matematyka,
– wos,
– geografia;

geografia

gr. 1 – wos

gr. 2 – matematyka

j. angielski

* do wyboru

– dodatkowe zajęcia z kadrą oficerską służb mundurowych,
– sztuki walki

Klasa I F

lingwistyczno – biznesowa pod patronatem firmy Capgemini i WSB

– język polski,
– matematyka,
– wos/geografia,
– język obcy;

geografia

j. polski

j. angielski

Zwiększony wymiar godzin:

gr. 1 – j. hiszpański (od podstaw)

gr. 2 – j. niemiecki (kontynuacja)

– podstawy biznesu,
– obsługa pakietu aplikacji biurowych Microsoft Office

Klasa I G

informatyczna z elementami programowania pod patronatem PO i UO

– język polski,
– matematyka,
– informatyka,
– język obcy.

matematyka

informatyka

j. angielski

* do wyboru

– programowanie

* języki do wyboru: j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski, j. francuski

Scroll to Top
Skip to content