Obserwatorium

Obserwatorium astronomiczne

Obserwatorium astronomiczne na dachu naszej szkoły

Od pomysłu do realizacji

Kopuła astronomiczna to pomysł, który zrodził się w roku 2020 w głowie naszego nauczyciela fizyki, pana Dariusza Galli, który prowadzi również Koło Astronomiczne dla uczniów zainteresowanych fizyką i astronomią.

Celem przedsięwzięcia było wzbogacenie zajęć oraz ułatwienie uczniom poszerzania wiadomości z fizyki i astronomii, rozwijanie ich logicznego myślenia oraz spostrzegawczości.

Uczniowie liceum w ramach koła astronomicznego poznają tajniki astronomii i techniki obserwacji. Chodziło również o wykorzystanie na zajęciach takich form pracy z uczniami, aby zwiększyć ich aktywność poznawczą, umożliwić im doświadczanie w gromadzeniu informacji, zwiększyć ich samodzielność uczenia się. Wszystko po to, aby uczestniczący w zajęciach mogli korzystać z różnych źródeł wiedzy, zdobyć nowe doświadczenia, stać się twórczy, rozwinąć swoje zdolności i zainteresowania.

Ten innowacyjny projekt spotkał się z przychylnością Dyrektor szkoły, pani Bernardy Zarzyckiej, która od samego początku entuzjastycznie podeszła do całego przedsięwzięcia.

Kopuła została osadzona na dachu naszej szkoły w grudniu 2021 roku.

Kopuła z technicznego punktu widzenia.

Kopuła automatyczna z teleskopem sterowanym zdalnie. Bez konieczności wspinania się na dach w celu dokonania obserwacji.

Wszystko sterowane jest z nowoczesnej pracowni fizycznej znajdującej się na pierwszym piętrze. W związku z tym bezpośrednie przykładanie oka do okularu teleskopu zastępuje kamera, która posiada możliwość ustawiania ostrości. Teleskop trzeba nakierować na obserwowany obiekt zdalnie, a za tym wszystkim nadąża obracająca się kopuła. Każda z tych czynności sterowana jest osobną aplikacją.

W kopule znajduje się komputer, który zawiaduje całą automatyką.

Nasza szkoła nie bez przyczyny nosi imię Mikołaja Kopernika. Charakterystyczna sylwetka kopuły astronomicznej jest elementem wyróżniającym Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I spośród innych szkół w Opolu.

Kopuła ze zdalnym teleskopem

Scroll to Top
Skip to content