Konkurs plastyczny „Żołnierze Wojska Polskiego w misjach pokojowych”

W imieniu Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ – Koła 25 w Opolu zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym.

Tematyka konkursu dotyczy Żołnierzy Wojska Polskiego w misjach pokojowych.

Prace mogą być wykonane dowolną techniką, także w formie grafiki komputerowej.

Każda praca plastyczna musi być opisana na odwrocie. Należy podać imię, nazwisko, wiek autora (klasę) oraz pełną nazwę szkoły.

Praca musi być wykonana samodzielnie. Organizator nie ogranicza ilości prac konkursowych.

Przygotowane prace konkursowe należy złożyć u p. Mariusza Jakubowskiego, p. Jacka Muellera lub w bibliotece szkolnej u p. Barbara Błyszczakowskiej najpóźniej do dnia 15 maja 2024 r. (środa).

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów nastąpi podczas uroczystości obchodów 25-lecia SKMP ONZ oraz Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa i Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ w dniu 27 maja 2024 r.

Nagrodzone prace plastyczne zaprezentowane zostaną na wystawie pokonkursowej w dniu ogłoszenia wyników.

Scroll to Top
Skip to content