Konkurs fotograficzny Opolskiej Izby Gospodarczej

Fundacja Opolskiej Izby Gospodarczej organizuje konkurs fotograficzny „Z pasją aktywni w zawodzie”. Konkurs dedykowany jest dla wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Opola oraz studentów uczelni wyższych z terenu miasta Opola. Konkurs polega na wykonaniu fotografii przedstawiającej dowolną formę aktywności zawodowej jako pasję. Zdjęcia   należy   przesyłać   do  dnia  5 listopada  na    adres    mailowy:   promocja@oig.opole.pl   wraz ze skanem podpisanego formularza zgłoszeniowego.

Nagrody w konkursie:

– 13    zwycięskich   zdjęć   zostanie   umieszczonych   w  kalendarzu  Fundacji  Opolskiej Izby Gospodarczej na rok 2024;

– zwycięzcy dodatkowo otrzymają vouchery do drukarni internetowej o wartości 50 zł każdy;

– 20 najlepszych zdjęć opublikowane zostanie w galerii internetowej Fundacji;

Konkurs  finansowany  jest  ze środków pochodzących z dotacji Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach konkursu „Silne NGO 23” umowa nr 8/SN/2023 finansowanego ze środków Urzędu Miasta Opola na podstawie umowy CDO-RIPS.526.6.1.2023 z dnia 06.07.2023.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie https://oig.opole.pl/fundacja-oig/ oraz  oig.opole.pl  w  zakładce  „Projekty”, jak również po zeskanowaniu kodów OQ (widocznych także na plakacie).

Karol Zakrzewski
Specjalista ds. promocji i kontaktów gospodarczych
P: 77 441 76 69
M: 784 038 500
W: www.oig.opole.pl E: biuro@oig.opole.pl
Opolska Izba Gospodarcza
ul. Krakowska 39, 45-075 Opole

Scroll to Top
Skip to content