Kadra nauczycielska

Grono pedagogiczne PLO I w Opolu

Dyrektor szkoły:

mgr Bernarda Zarzycka – nauczyciel matematyki – dyrektor@lo1.opole.pl

Wicedyrektorzy:

mgr Anna Milejska – nauczyciel języka polskiego i języka rosyjskiego – milejska.anna@lo1.opole.pl
mgr Agnieszka Pawelec – nauczyciel języka polskiego – pawelec.agnieszka@lo1.opole.pl 
mgr Dorota Wołyniec- nauczyciel języka polskiego – wolyniec.dorota@lo1.opole.pl

Nauczyciele języka polskiego:

mgr Anna Andruszko
mgr Marzena Dysiewicz-Rerich
mgr Elżbieta Góra
mgr Katarzyna Jasińska-Porada
mgr Katarzyna Kusek
mgr Izabela Maćków
mgr Katarzyna Madera
mgr Anna Milejska
mgr Agnieszka Pawelec
mgr Marta Szczubiał-Ryczek
mgr Aleksandra Tokarek
mgr Dorota Wołyniec

Nauczyciele języka angielskiego:

mgr Ewa Futkowska
mgr Agata Herman
mgr Elżbieta Konopacka
mgr Małgorzata Mika 
mgr Monika Pietrzyk
mgr Joanna Radaczyńska
mgr Sebastian Raduj
mgr Małgorzata Szopa
mgr Mariusz Szuster
dr Aleksandra Szymańska
mgr Grzegorz Tutak
mgr Iwona Witkowska
mgr Alicja Wujec-Kaczmarek
mgr Sylwia Zduniak-Olszok
mgr Anna Zomerska

Nauczyciele języka niemieckiego:

mgr Daria Bursy
mgr Monika Fiedorowicz-Rąbalska
mgr Justyna Kruk

Nauczyciele języka hiszpańskiego:

Victor Barreda Rojas
Maria Sadłoń
mgr Joanna Wajer-Kochanek

Nauczyciele języka francuskiego:

mgr Anna Zomerska

Nauczyciele języka rosyjskiego:

mgr Anna Milejska

Nauczyciele historii i wos:

mgr Aleksandra Antoniewicz
dr Bartłomiej Janicki
mgr Jacek Jendraszczyk
mgr Andrzej Kłoś
mgr Bożena Olszewska
mgr Piotr Szafors
mgr Piotr Zawadzki

Nauczyciele geografii: 

mgr Izabela Maćków
mgr Agnieszka Michalska
mgr Ewa Wąsowska

Nauczyciele chemii:

mgr Anna Drynda
mgr Beata Kata
mgr Elżbieta Nabrzuchowska
mgr Danuta Puślecka
mgr Beata Sokół
dr Monika Staś-Bobis
mgr Wojciech Sudnicki

Nauczyciele fizyki:

mgr Andrzej Ausztol
mgr Dariusz Galla
mgr Anna Mamok
mgr Agnieszka Tomalak

Nauczyciele informatyki, programowania, multimediów, grafiki komputerowej:

mgr Dariusz Galla
mgr Mariusz Jakubowski
mgr Jacek Mueller
dr inż. Szczepan Paszkiel (Politechnika Opolska)
mgr Arkadiusz Szpak
dr Piotr Wajs

Nauczyciele matematyki:

mgr Małgorzata Chodnicka
mgr Krystyna Cziollek
mgr Urszula Derek
mgr Anna Drynda
mgr Jolanta Dura
mgr Krzysztof Kokot
mgr Barbara Lesz
mgr Magdalena Materkowska
mgr Ewa Rakszawa
mgr Paweł Słaby
mgr Agnieszka Tomalak
mgr Bernarda Zarzycka

Nauczyciele biologii:

mgr Izabela Kościółko
mgr Małgorzata Kubat
mgr Małgorzata Piegowska
mgr Jolanta Tracz 

Nauczyciele wychowania fizycznego:

mgr Aleksandra Fabiańczyk
mgr Marek Jagielski
mgr Małgorzata Kuszkiewicz
mgr Agnieszka Liro-Jończy
mgr Bartosz Ross
mgr Agnieszka Sporin

Nauczyciele podstaw przedsiębiorczości:

mgr Andrzej Ausztol
mgr Monika Fiedorowicz-Rąbalska
mgr Maciej Maciejewski
mgr Agnieszka Sporin 
dr Piotr Wajs

Nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa i elementów wojskowości:

ppor. rez. mgr Piotr Góral
mgr Małgorzata Piegowska
mgr Agnieszka Sporin

Inne:

mgr Monika Gibka – fizjoterapia (Uniwersytet Opolski)
mgr Larysa Laura Hadasch – podstawy dietetyki
mgr Damian Kaźmierczak – muzyka (Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu Filia w Opolu)
mgr Robert Krac – rysunek architektoniczny, geometria wykreślna (Politechnika Opolska, Katedra Architektury i Urbanistyki)
mgr Patrycja Labusga – muzyka
mgr Maciej Maciejewski – biznes i zarządzanie
mgr Jacek Mueller – fotografika
mgr Janusz Pawlak – sztuki walki
mgr Sara Pingot – podstawy prawa
dr inż. arch. Anna Szczegielniak – rysunek architektoniczny (Politechnika Opolska, Katedra Architektury i Urbanistyki)

Nauczyciele religii:

ks. mgr Szymon Cała
ks. mgr Wojciech Pracki (proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Opolu)
dr Piotr Wajs
mgr Magdalena Wosik

Nauczyciele bibliotekarze:

mgr Barbara Błyszczakowska
mgr Katarzyna Leks 

Psycholog szkolny:

mgr Kamil Chrustowski

Pedagodzy szkolni i nauczyciele wspomagający:

mgr Lucyna Bartela
mgr Małgorzata Cyparska
mgr Katarzyna Jasińska-Porada
mgr Katarzyna Kuszewicz
mgr Joanna Mochnacz – rewalidacja
mgr Janusz Pawlak

Doradca zawodowy:

mgr Urszula Derek

Scroll to Top
Skip to content