Etapy rekrutacji

Etapy rekrutacji 2024/2025

Etapy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Od 16 maja 2024 r. (CZW)
do 19 czerwca 2024 r. (ŚR)

do godz. 15.00

1/ Zaloguj się do systemu i wprowadź dane

https://opolskie.edu.com.pl/ 

2/ Dostarcz, podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna, wniosek do pierwszej wybranej szkoły.

Od 21 czerwca 2024 r. (PT)
do 05 lipca 2024 r. (PT)

do godz. 15.00

1/ Dostarcz kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

2/ Dostarcz kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

3/ Możesz zmienić wniosek o przyjęcie z uwagi na zamianę oddziałów i szkół.

12 lipca 2024 r. (PT)

Sprawdź, czy jesteś na liście kandydatów.

Od 12 lipca 2024 r. (PT)
do 17 lipca 2024 r. (ŚR)

do godz. 15.00

Dostarcz oryginały dokumentów (świadectwo ukończenia szkoły
i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty), aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w PLO I.

19 lipca 2024 r. (PT)

do godz. 14.00

Sprawdź, czy jesteś na liście przyjętych do PLO I.

19 lipca 2024 r. (PT)

Komunikat Opolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc
w szkołach ponadpodstawowych.

Scroll to Top
Skip to content