foto1

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR I W OPOLU

realizator projektu „Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

ogłasza nabór na stanowisko

specjalisty ds. przetargów publicznych

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA DO POBRANIA

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu wraz z Parkiem Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. jest realizatorem projektu pt. „Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020.

W załączniku dostępny jest REGULAMIN PROJEKTU

Licealista gora

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu wraz z Parkiem Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. jest realizatorem projektu pt. „Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020.

Projekt    zakłada realizację innowacji pedagogiczno-zawodowych w 7 liceach Miasta Opola (obszar AO) dla 500 uczniów, mających na celu wyposażenie uczniów liceów w dodatkowe kompetencje  i kwalifikacje wyrównujące szanse na rynku pracy w porównaniu    do uczniów szkół zawodowych    oraz podwyższające    szanse    na rynku pracy.    Projekt    realizowany jest na terenie Miasta Opola.

W projekcie wezmą udział uczniowie:

 1. Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr I

 2. Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr II

 3. Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr III

 4. Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr V

 5. Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr VI

 6. Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr VIII

 7. Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr IX  

 

W ramach innowacji zaplanowanych w projekcie uczniowie wezmą udział:

 • w stażach zawodowych u pracodawców (368 uczniów z liceów ogólnokształcących Miasta Opola, co stanowi  pow. 70% wszystkich uczestników projektu),

 • w kursach zawodowych i specjalistycznych (300 uczniów z liceów ogólnokształcących Miasta Opola), będą to np.  kursy medyczne, lekarskie, biologiczne (pierwszej pomocy, ratownictwa, masażu biurowego); kursy informatyczne, matematyczne, inżynierskie (obsługa programu Autocad, modelowanie i drukowanie 3D, handel internetowy e-comerce); kursy humanistyczne, prawne, medialne, administracyjne (mediatora, autoprezentacji, specjalisty ds. HR),

 • w kursie zawodowym z programowania w języku C++ realizowanym przez Park Naukowo-Technologiczny w Opolu (24 uczniów z liceów ogólnokształcących Miasta Opola),

 • w zajęciach z zakresu nabycia przez uczniów umiejętności niezbędnych na rynku pracy, w tym do przygotowania się do roli pracownika, poruszania się na rynku pracy, kierowaniu własnej kariery zawodowej oraz poznania nowoczesnych technologii, zawodów i wymaganych kwalifikacji (500 uczniów z liceów ogólnokształcących Miasta Opola),

 • w spotkaniach z pracodawcami, innowatorami-doradcami zawodowymi oraz nauczycielami i instruktorami zawodu zatrudnionymi w Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Placówek Oświatowych.

Wsparciem w projekcie zostanie objętych 15 nauczycieli praktycznej nauki zawodu z CKP w ZPO, którzy wezmą udział w specjalistycznych kursach zawodowych/studiach podyplomowych z zakresu między innymi: informatyzacji, automatyzacji, wirtualizacji produkcji i logistyki, mechatroniki, energetyki odnawialnej, energetyki prosumenckiej, nowych technik i technologii w budownictwie, technik druku 3D, nanotechnologii i nanomateriałów, sieci optycznych i mikrokanalizacji, inteligentnych systemów zarządzania, transportu i logistyki oraz automatyzacji inteligentny dom. Dodatkowo nauczyciele wezmą udział w specjalistycznym kursie pedagogicznym, którego program zostanie opracowany i dostosowany do indywidualnych potrzeb nauczycieli. Celem kursu będzie podniesienie umiejętności i kompetencji pedagogicznych oraz zawodowych nauczycieli.

 

W każdej z 7 szkół biorących udział w projekcie została przeprowadzona diagnoza, którą zatwierdził organ prowadzący. Na jej podstawie zaprojektowano zadania odpowiadające na najważniejsze potrzeby i deficyty placówek w zakresie wsparcia uczniów i nauczycieli. Zadania projektu uwzględniają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów.

 

Dzięki udziałowi w Projekcie uczniowie     podniosą swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe, tym samym zwiększą swoje szanse na rynku pracy. Celem projektu jest nabycie przez nich umiejętności praktycznych, stąd ukierunkowanie na zajęcia specjalistyczne (kursy zawodowe do wyboru), dodatkowe zajęcia oraz    staże zawodowe u pracodawców. Uczniowie będą mogli brać udział w stażach zawodowych w instytucjach lub firmach, które docelowo mogą stać się ich miejscem pracy. Osoby, które wybrały profile lub specjalności w liceach w obszarach związanych z biologią, medycyną, chemią,   będą mogły realizować staże w przychodniach lekarskich, szpitalach, stacjach Sanepidu, laboratoriach analitycznych,    przychodniach    weterynaryjnych, ośrodkach pomocy, hospicjach. Młodzież zainteresowana kierunkami ścisłymi, politechnicznymi będzie mogła realizować staże w firmach informatycznych, zautomatyzowanych    zakładach produkcyjnych. Uczniowie na kierunkach humanistycznych, społecznych, prawnych, administracyjnych będą mogli odbywać staże w sądach, urzędach państwowych, sekretariatach szkół, firm, w wydawnictwach, mediach, itp.

Kompetencje i    kwalifikacje nabyte dzięki kursom  przez nauczycieli zawodu podniosą jakość kształcenia praktycznego realizowanego przez    nich w szkołach zawodowych w Opolu.                                        

Okres realizacji projektu: 28.02.2018 r. – 31.12.2020 r.

 

Całkowita wartość Projektu wynosi 2 054 656,01 zł w tym,

 • dofinansowanie w kwocie 1 849 190,40 zł z następujących źródeł:

 1. ze środków europejskich w kwocie 1 746 457,60  zł,

 2. ze środków dotacji celowej w kwocie 102 732,80 zł.

 

 

Stopka kolorowa

uniewaznienie

Licealista gora

 

                                                                                                                   Opole, 20 sierpnia 2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 2

z dnia 20 sierpnia 2018 r.

Na dostawę materiałów biurowych do realizacji projektu Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu, ul. Licealna 3, 45-713 Opole zwraca się z zapytaniem o cenę brutto za 1 komplet materiałów biurowych dla uczestników projektu

Poniżej przedstawiam dane potrzebne do skalkulowania ceny:

- dostarczenie 15 kompletów materiałów biurowych,

- komplet powinien zawierać: długopis, notatnik i teczkę

Sposób składania ofert: drogą elektroniczną na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejsce dostawy zamówienia: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr I w Opolu 45-714, ul. Licealna 3

                                                                                                 Z poważaniem

                                                                                                 Marzena Dysiewicz- Rerich

                                                                                                 Koordynator projektu

Stopka kolorowa

Licealista gora

 

Opole, 20 sierpnia 2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 3

z dnia 20 sierpnia 2018 r.

Na dostawę nośników danych do realizacji projektu Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu, ul. Licealna 3, 45-713 Opole zwraca się z zapytaniem o cenę brutto za 15 sztuk pendrivów.

Poniżej przedstawiam dane potrzebne do skalkulowania ceny:

- dostarczenie 15 sztuk pendrivów

- cena 1 pendrive 16 GB

- cena 1 pendrive 32 GB

Sposób składania ofert: drogą elektroniczną na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejsce dostawy zamówienia: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr I w Opolu 45-714, ul. Licealna 3

                                                                                                 Z poważaniem

                                                                                                 Marzena Dysiewicz- Rerich

                                                                                                 Koordynator projektu

                                                                                                         

Stopka kolorowa

Licealista gora

                                                                                                                                            Opole, 20 sierpnia 2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 4

z dnia 20 sierpnia 2018 r.

Na dostawę sprzętu biurowego do realizacji projektu Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu, ul. Licealna 3, 45-713 Opole zwraca się z zapytaniem o cenę brutto za 1 sztukę flipcharta.

Poniżej przedstawiam dane potrzebne do skalkulowania ceny:

- dostarczenie 1 sztuki flipcharta 70x100.

Sposób składania ofert: drogą elektroniczną na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejsce dostawy zamówienia: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr I w Opolu 45-714, ul. Licealna 3

                                                                                                 Z poważaniem

                                                                                                 Marzena Dysiewicz- Rerich

                                                                                                 Koordynator projektu

                                                                                                         

Stopka kolorowa

rozstrzygniecie

Licealista gora

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 5

z dnia 10 września 2018

Nazwa zamówienia: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego na potrzeby realizacji projektu pn. Licealista na rynku pracy- zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

1.            Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu, ul. Licealna 3, 45-714 Opole

tel. 77/4742944;

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.            Tryb udzielania zamówienia

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity   Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

3.            Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego w związku z realizacją projektu Licealista na rynku pracy- zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola tj.:

•             komputery przenośne z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu – 8 szt.;

•             rzutnik multimedialny – 1 szt.;

•             drukarki laserowe ze skanerem i kopiarką A4 – 8 szt.;

•             przełącznik slajdów prezentacji – 1 szt.

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1   do zapytania ofertowego nr 1 – specyfikacja sprzętu.

Kod CPV: 30200000-1

Nazwa kodu CPV: urządzenia komputerowe

4.            Wymagania szczegółowe:

a) Dostawca określi okres gwarancji na urządzenia objęte zapytaniem ofertowym.

b) Dostawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.

c) Zamawiający wymaga od Dostawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych urządzeń łącznie z rozładowaniem, wniesieniem i posadowieniem we wskazanych pomieszczeniach, na własny koszt, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego.

d) Oferowane urządzenia winny być fabrycznie nowe spełniać konieczne normy i posiadać niezbędne atesty.

e) Dostawca przeszkoli Zamawiającego w zakresie podstawowej obsługi dostarczonych urządzeń.

f) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5.            Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy:

a) którzy znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia,

b) nie otwarto ich likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,

c) nie orzeczono wobec nich zakazu ubiegania się o zamówienie.

6.            Kryterium oceny ofert: 100% cena (ceną jest zsumowana wartość poszczególnych elementów z przedmiotu zamówienia).

1) Wykonawca określi cenę na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia, na którą składa ofertę, niezbędne do zrealizowania zamówienia.

2) Zaproponowana i ustalona w ofercie cena powinna być obliczona jako całkowita cena brutto                 (z podatkiem VAT).

3) Cena musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia w tym m.in. koszty transportu, montażu (jeśli wymagane), serwisu w okresie gwarancji itp.

4) Wykonawca musi uwzględnić wszystkie podatki, cła i inne koszty, które będą opłacane przez wykonawcę w ramach umowy, powinny być doliczone do stawek, cen i ceny ostatecznej ustalonej przez wykonawcę w ofercie.

5) Należy przewidzieć cały przebieg dostaw, a wszystkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji wykonawca winien uwzględnić w zaproponowanej cenie.

6) Zamawiający może nie rozstrzygnąć postępowania, jeżeli cena oferty uznanej za najkorzystniejszą, przewyższy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

7. Warunki płatności: Przelew bankowy w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury VAT po wykonaniu usługi i podpisaniu protokołu odbioru .

8.            Miejsce i termin złożenia oferty:

Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załączniki nr 2 i 3 należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 18. 09.2018 r. do godz. 12:00:

a) w wersji elektronicznej (skan oferty) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b) listownie lub osobiście do sekretariatu szkoły, adres: ul. Licealna 3 w Opolu. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ”Oferta na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Licealista na rynku pracy- zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola.

c) oferty złożone po terminie, niekompletne lub nie spełniające stawianych wymagań nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

d) Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

Kontakt:

tel. 77/4742944;

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

9.            Minimalny termin ważności oferty:

Ustala się, że minimalny czas ważności oferty to 30 dni od dnia następnego po ostatnim dniu terminu składania ofert.

10.          Informacje dodatkowe:

a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

b) Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana umowa z wybranym Dostawcą - Wzór umowy Załącznik nr 4.

c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian ilościowych przedmiotu zamówienia objętego zapytaniem ofertowym.

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

e) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 3 dni roboczych od dnia otwarcia ofert.

f) Dodatkowych informacji udziela Marzena Dysiewicz-Rerich, tel . 696301085,                                     e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

11.          Miejsce publikacji zapytania ofertowego:

Adres strony internetowej szkoły: www.zso1.opole.pl;

12.          Załączniki:

Załącznik nr 1 – specyfikacja sprzętu,

Załącznik nr 2 – formularz oferty

Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

Załącznik nr 4 - umowa

Z poważaniem

mgr Bernarda Zarzycka

Dyrektor ZSO Nr I

Stopka kolorowa

Licealista gora

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6

z dnia 2 października 2018

Nazwa zamówienia: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego na potrzeby realizacji projektu pn. Licealista na rynku pracy- zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

1.            Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu, ul. Licealna 3, 45-714 Opole

tel. 77/4742944;

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.            Tryb udzielania zamówienia

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity   Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

3.            Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego w związku z realizacją projektu Licealista na rynku pracy- zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola tj.:

•             komputery przenośne z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu – 8 szt.;

•             rzutnik multimedialny – 1 szt.;

•             drukarki laserowe ze skanerem i kopiarką A4 – 8 szt.;

•             przełącznik slajdów prezentacji – 1 szt.

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1   do zapytania ofertowego nr 1 – specyfikacja sprzętu.

Kod CPV: 30200000-1

Nazwa kodu CPV: urządzenia komputerowe

4.            Wymagania szczegółowe:

a) Dostawca określi okres gwarancji na urządzenia objęte zapytaniem ofertowym.

b) Dostawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.

c) Zamawiający wymaga od Dostawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych urządzeń łącznie z rozładowaniem, wniesieniem i posadowieniem we wskazanych pomieszczeniach, na własny koszt, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego.

d) Oferowane urządzenia winny być fabrycznie nowe spełniać konieczne normy i posiadać niezbędne atesty.

e) Dostawca przeszkoli Zamawiającego w zakresie podstawowej obsługi dostarczonych urządzeń.

f) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5.            Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy:

a) którzy znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia,

b) nie otwarto ich likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,

c) nie orzeczono wobec nich zakazu ubiegania się o zamówienie.

6.            Kryterium oceny ofert: 100% cena (ceną jest zsumowana wartość poszczególnych elementów z przedmiotu zamówienia).

1) Wykonawca określi cenę na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia, na którą składa ofertę, niezbędne do zrealizowania zamówienia.

2) Zaproponowana i ustalona w ofercie cena powinna być obliczona jako całkowita cena brutto                 (z podatkiem VAT).

3) Cena musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia w tym m.in. koszty transportu, montażu (jeśli wymagane), serwisu w okresie gwarancji itp.

4) Wykonawca musi uwzględnić wszystkie podatki, cła i inne koszty, które będą opłacane przez wykonawcę w ramach umowy, powinny być doliczone do stawek, cen i ceny ostatecznej ustalonej przez wykonawcę w ofercie.

5) Należy przewidzieć cały przebieg dostaw, a wszystkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji wykonawca winien uwzględnić w zaproponowanej cenie.

6) Zamawiający może nie rozstrzygnąć postępowania, jeżeli cena oferty uznanej za najkorzystniejszą, przewyższy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

7. Warunki płatności: Przelew bankowy w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury VAT po wykonaniu usługi i podpisaniu protokołu odbioru .

8.            Miejsce i termin złożenia oferty:

Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załączniki nr 2 i 3 należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 10. 10.2018 r. do godz. 12:00:

a) w wersji elektronicznej (skan oferty) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b) listownie lub osobiście do sekretariatu szkoły, adres: ul. Licealna 3 w Opolu. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ”Oferta na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Licealista na rynku pracy- zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola.

c) oferty złożone po terminie, niekompletne lub nie spełniające stawianych wymagań nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

d) Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

Kontakt:

tel. 77/4742944;

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

9.            Minimalny termin ważności oferty:

Ustala się, że minimalny czas ważności oferty to 30 dni od dnia następnego po ostatnim dniu terminu składania ofert.

10.          Informacje dodatkowe:

a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

b) Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana umowa z wybranym Dostawcą - Wzór umowy Załącznik nr 4.

c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian ilościowych przedmiotu zamówienia objętego zapytaniem ofertowym.

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

e) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 3 dni roboczych od dnia otwarcia ofert.

f) Dodatkowych informacji udziela Marzena Dysiewicz-Rerich, tel . 696301085,                                     e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

11.          Miejsce publikacji zapytania ofertowego:

Adres strony internetowej szkoły: www.zso1.opole.pl;

12.          Załączniki:

Załącznik nr 1 – specyfikacja sprzętu,

Załącznik nr 2 – formularz oferty

Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

Załącznik nr 4 - umowa

Z poważaniem

mgr Bernarda Zarzycka

Dyrektor ZSO Nr I

Stopka kolorowa

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Klauzula informacyjna Zgadzam się